חיישן (10 התקנות)

1,200.00

חיישן לכינור לב (יכול לפעול על 3 מכשירים)